تبلیغات
برگ سبز

وبگاه تخصصی علوم کشاورزی

وبگاه تخصصی علوم کشاورزی

تبلیغات برگ سبز

موضوعات

لینک دوستان

آرشیو

تبلیغات برگ سبز

آمار

  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید ماه :
  بازدید كل :
  تعداد مطالب :
  تاریخ آخرین بروزرسانی :
  تاریخ آخرین بازید :

تبلیغات


شکست عجیب جاتروفا به عنوان سوخت زیستی جهانی


تیتر جالبی است" شکست عجیب جاتروفا به عنوان سوخت زیستی جهانی" که توسط دکتر Promode Kant ، رئیس موسسه اقتصاد سبز هندوستان و دکتر Wu Shuirong دانشیار آکادمی علوم جنگل داری چین در مجله  منتشر کردند.


برنامه بلند پروازانه سوخت زیستی هند که در سال 2003 با حمایت کمیسیون برنامه ریزی هندوستان آغاز شد، پیش بینی کرده بود که از طریق توسعه کشت Jatropha curcus در تالاب ها، کاهشی 30 درصدی در  میزان اختلاط دیزل تا سال 2020 اتفاق بیفتد. برای بسیج میلیون کشاورزی فقیر و کم درآمد و فقرای فاقد زمین به آن ها قول درآمد بالا داده شده بود. به نظر می رسد کمیسیون فوق بیش از حد خوش بین بود و تصور درآمد 19 تا 28 درصدی را داشت حال آن که تجارب قبلی خلاف این میزان را نشان داده بوند. علاقه و تمایلات برنامه ریزان مرکز نشین نسبت به این گونه گیاهی، مانع هر گونه تحقیقی از ناحیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شد خاصه آن هایی که برای تحقیقات خود نیازمند منابع مالی کمیسیون یادشده بودند. باید یادآوری کرد که برخی از این موسسات خود نیز دست به دست کمیسیون فوق داده و در گسترش و توسعه کشت آن فعالیت نمودند. بعد از هندوستان، چین هم این کار را در سطح وسیع انجام داد. تا سال 2008، تعداد زیادی از کشورهای آسیا و آفریقا به تبعیت از این غول ها شروع به ترویج کشت این گونه نمودند. تا آن تاریخ حدود 900,000 هکتار از سطح جهان زیر کشت آن گونه رفت و برنامه ریزی شده بود که تا سال 2015 این سطح به 12.8 میلیون هکتار برسد.
طرحی که بنا بود کمک زیادی به فقرا نماید حالا با شکست روبرو شده و آن ها را دچار سرخوردگی و محنتی شدید نموده است. به نظر می رسد این رفتار، یکی از بهترین نمونه های برنامه ریزی بالا به پائین رویکردهای کاهش تغییر اقلیم باشد که بدون تحقیقات کافی انجام شده باشد و سایر کشورها هم بدون بررسی پذیرفته و اقدام نموده باشند که با شکست بدی مواجه شده است. با توجه به این که فعالیت های تقلیل اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم به شدت جذاب هستند و سرمایه های کلانی را جذب می کنند، احتمال چنین شکست هایی در آینده بیش تر و بیش خواهد بود مگر این که پیش از شروع این گونه کارها اقدامات کافی انجام شده و موسسات تحقیقاتی به اجماع رسیده باشند. فی الحال، یکی از نهادهای بین الملی مانند فائو باید مداخله نماید و هر گونه گسترش بیش تر کشت جاتروفا در مناطق جدید را منوط به استفاده از نتایج تحقیقات کافی نماید.

نویسنده:داود نبی زاده

تبلیغات