تبلیغات
برگ سبز

وبگاه تخصصی علوم کشاورزی

وبگاه تخصصی علوم کشاورزی

تبلیغات برگ سبز

موضوعات

لینک دوستان

آرشیو

تبلیغات برگ سبز

آمار

  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید ماه :
  بازدید كل :
  تعداد مطالب :
  تاریخ آخرین بروزرسانی :
  تاریخ آخرین بازید :

تبلیغات


تکثیر درختان میوه
کثیر نهال به وسیله کاشتن بذر ، پیوند ، قلمه ، خواباندن و پاجوش انجام می شود .
نهال میوه را بدو طریق می توانیم تهیه نماییم ، اول اینکه بذر یا هسته درخت را در خزانه کاشته و سپس در موقع مناسب در سال بعد آن را پیوند می زنیم ، دوم اینکه می توانیم بذر را در محل اصلی که مناسب تهیه شده باشد کاشته در همان جا آن را پیوند بزنیم ولی طریقه اول اصولی و متداول است .

زمین خزانه را سال قبل شیار زده و با دادن کود حیوانی به نسبت هر هکتار 30 تن و نیز اگر زمین رسی باشد مقداری ماسه نرم به آن اضافه نموده تا آماده کشت برای بذر شود و بذر را اگر بطریقه نشتی و خطی بکارند مطلوب تر است تا در کرت بکارند طریقه نشتی بدیت ترتیب است که ابتدا جویها را به عرض 25 سانتی متر و به عمق 10 تا 15 سانتی متر و عرض هر پشته حدود 50 تا 60 سانتی متر تهیه نموده و بذور را در کنار پشته ها به فاصله 10 سانتی متر با عمق حداقل چهار برابر قطر بذر کاشته و روی بذور دانه دار مانند گلابی ، سیب و غیره و همچنین آلبالو تلخ را با ماسه یا ماسه مخلوط با کمی خاک برگ پوشانده تا جوانه ها آسانتر بتوانند از زمین بیرون آیند و روی بذور هسته دار مانند هلو ، بادام و غیره را می توان با خاک پوشاند .

بهتر است دانه ها یا هسته های میوه را از اواخر آبان ماه تا اول آذر ماه کاشت . البته در اواخر اسفند ماه در منطق معتدل هم می توان بذر کاری نمود دانه ها مانند سیب ، گلابی و غیره را قبل از کاشت نباید خیس نمایند ولی هسته را چون هلو و بادام سه روز ، زرد آلو یک روز باید قبل از کاشت در آب خیس شوند . برای شکستن خواب بذر آلبالو تلخ ، گوجه و آلو باید هسته آنها را در مهر و آبان به طور مطبق در ماسه مرطوب نگه داری و سپس در اواخر آبان تا اوایل آذر ماه در خزانه بکارند تا به موقع این بذور جوانه بزنند . چنانچه بذر کاری به موقع و برابر نکات فنی کاشته شده و بطور دقیق آبیاری شوند تعدادی از آنها که از رشد کافی برخودار بوده و ضخامت نهال ها تقریبا" به یک سانتی متر رسیده باشند میتوان در پاییز همان سال اقدام به عمل پیوند نمود و در صورتی که رشد مناسبی نداشته باشند در بهار یا پاییز سال بعد آنها را پیوند می زنیم گاهی نهال را پس از یک سال به خزانه دیگر منتقل و با فاصله 20سانتی متر از هم می کارند و فاصله جوی ها در این خزانه از یکدیگر 50 سانتی متر می باشد . این خزانه را بنام خزانه انتظار نامند و در این خزانه عمل پیوند را انجام می دهند .

بطور کلی باید هر قطعه را اختصاص به یک نوع نهال داد و از در هم کاشتن آن اجتناب نمود.

نویسنده:مهدی محسنی

تبلیغات